- Obrana završnog rada će se održati:

- TROGODIŠNJA STRUKOVNA ZANIMANJA

u srijedu 5.veljače 2020. za:

- vodoinstalater u 8,50 (praktikum
vodoinstalacije)

- ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

u srijedu 5.veljače 2020. za:

- arhitektonske tehničare u 14,00 (učionica 14)