Učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte (3B i 3D) mogu 13 i 14.veljače 2020. godine prijaviti pomoćnički ispit i to u vremenu od 14.00 do 17.00 sati obavezno sa preslikom
svjedodžbe o završnom radu.

Pisani dio pomoćničkog ispita, održat će se dana 10.ožujka 2020.godine u 14,00 sati.

O vremenu održavanja usmenog ispita učenici će biti obaviješteni naknadno.