ZAVRŠNI RAD - LJETNI ROK

Učenici završnih razreda dužni su predati završni rad u Tajništvu škole prema sljedećem rasporedu:

- dana 20.05.2020. učenici 4c razreda u vremenu od 9:00 sati do 11:00 sati (prezime-od A do M)
od 11:00 sati do 13:00 sati (prezime-od N do Ž)

-dana 21.05.2020. učenici 3d razreda u vremenu od 9:00 sati do 11:00 sati (prezime-od A do M)
od 11:00 sati do 13:00 sati (prezime-od N do Ž)

- dana 22.05.2020. učenici 3b i 3a razreda u vremenu od 9:00 sati do 11:00 sati (prezime-od A do M)
od 11:00 sati do 13:00 sati (prezime-od N do Ž)

Termini obrane završnog rada bit će objavljeni naknadno.

Molimo učenike da se pridržavaju preporučenih epidemiološkh mjera odnosno na gornjem
ulazu u školu koriste dezinficijens i održavaju fizički razmak od najmanje 2 metra.

 

Prilog:

Završni rad (predaja)- ljetni rok 2020.(.doc)