ZAVRŠNI RAD


LJETNI ROK

Učenici završnih razreda dužni su predati završni rad u Tajništvu škole prema sljedećem rasporedu:


prezime
- dana 17.05.2021. učenici 3a i 3b razreda u vremenu od 14:30 sati do 16:00 sati (od A do L)
od 16:00 sati do 17:30 sati (od M do Z)

-dana 18.05.2021. učenici 3d razreda u vremenu od 14:30 sati do 16:00 sati (od A do L)
od 16:00 sati do 17:30 sati (od M do Ž)

- dana 19.05.2021. učenici 4c razreda u vremenu od 14:30 sati do 16:00 sati (od A do L)
od 16:00 sati do 17:30 sati (od M do Ž)

Termini obrane završnog rada bit će objavljeni naknadno.

Molimo učenike da se pridržavaju preporučenih epidemiološkh mjera.