REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK
DUBROVNIK
Iva Vojnovića 12

Klasa: 112-03/20-01/42
Urbroj: 2117/1-39-01-20-1
Dubrovnik 20. siječnja 2020.godine
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11. ,86./12., 93/13., 152./14., 7./17. i 68./18.) Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik, Iva Vojnovića 12, raspisuje dana 20. siječnja 2020. godine natječaj za slobodno radno mjesto:

 1.Nastavnik/ca stručno teorijske nastave za frizere - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, određeno

Prilog:

Natječaj za slobodno radno mjesto (.docx)

Natječaj za slobodno radno mjesto (.pdf)