POMOĆNIČKI ISPIT
JESENSKI ROK
15.rujna-15.listopada 2019.godine

 

Učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte (3B i 3D) mogu 12 i 13. rujna 2019. godine prijaviti pomoćnički ispit i to u vremenu od 14.30 do 16.30 sati obavezno sa preslikom svjedodžbe o završnom radu.

Pisani dio pomoćničkog ispita, održat će se dana  4.listopada 2019.godine u 9,00 sati.

 

Prilog:

Pomoćnički ispit - jesenski rok: 15.rujna-15.listopada 2019.godine