Pravo na pristup informacijama

O ponovnoj uporabi informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovni pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu (PDF)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu (PDF)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu (PDF)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (CSV)