RAZREDNI ODJEL: 1 b
ZANIMANJA: Frizer, Kozmetičar
RAZREDNIK: Marina Biočić
ZAMJENIK RAZREDNIKA: Marija Sršen

 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018.

 

Prezime i ime

Asanović, Tijana
Belić, Andrea
Belin, Lea
Blek, Gabrijela
Bratanić, Cvita
Dobrec, Ingrid
Dobroslavić, Ivona
Domitrović, Doris
Đurković, Sandra
Franceschi, Chiara Dea
Franjušić, Sandra
Kalauz, Gabrijela
Karačić, Klara
Kovačić, Nikoleta
Krešić, Andrea
Lovrić, Antonela
Milićević, Julijana
Njirić, Kristina
Opačak, Anamaria
Palunčić, Ivana
Pavlović, Ivona
Planinić, Petra
Prce, Paula
Radulj, Kate
Raguž, Franica
Škarica, Nikolina
Vučković, Morena