Geodetski tehničari rade na izmjeri zemljišta u svrhu izrade planova i karata te vode evidenciju o vlasništvu i o promjenama na zemljištu.

Obavljaju i uslužne djelatnosti kao što su:
- snimanje terena i priprema za projektiranje
- radovi koji prate izgradnju prometnica, tunela, objekata visokogradnje
- praćenje spajanja brodskih sekcija i pružnih vozila u brodogradilištu
- praćenje pomicanja i deformacije važnih objekata (brane, mostovi...)

S ciljem izvođenja ovih radova struka uključuje terenski rad s geodetskim instrumentima, kao i obradu podataka s terena na računalima u odgovarajućim programima. Geodezija se upravo u posljednjim desetljećima, zahvaljujući razvoju elektronike i informatike, razvila kao struka koja daje najviše informacija o prostoru koji nas okružuje.

Nastava za geodetskog tehničara organizirana je na teoretski i praktični dio. Praktični dio odnosi se na nastavu koja se provodi u školu (rad u informatičkim kabinetima i specijaliziranim učionicama, rad na školskim terenima...), te na izvanškolske aktivnosti (jednodnevni stručni izleti i višednevne stručne ekskurzije).