Erasmus+ projekt Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja “Innovative School Leaders for Green and Digital Transformation”

Ravnatelj Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik, Dinko Mandić sudjelovao je na tečaju u sklopu Erasmus+ projekta UHSR u Firenci od 4. do 9. prosinca 2023.

Tema tečaja su bili “IKT alati za administrativno i nenastavno školsko osoblje”, a više o svemu pročitatjte u prilogu:

Prilog