Elektromehaničari održavaju, popravljaju, montiraju i demontiraju električne strojeve i kućanske aparate. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili voditi samostalan obrt. Sastavljaju i električne mjerne instrumente i baždare instrumente u serijskoj proizvodnji. Izrađuju elektrotehničke crteže i sheme te elektromehaničke sklopove uređaja i strojeva.