N A T J E Č A J
za slobodno radno mjesto

1. Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno, određeno
2. Nastavnik/ica fizike - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno, određeno
3. Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz graditeljstva - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, neodređeno

Natječaj za slobodno radno mjesto(.pdf)
Natječaj za slobodno radno mjesto(.docx)

Za kandidate prijavljene na natječaj domar-kotlovničar-1izvršitelj/ica, puno rado vrijeme,neodređeno koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjere znanja i sposobnosti(testiranje)