Za kandidate prijavljene na natječaj domar-kotlovničar-1izvršitelj/ica, puno rado vrijeme,neodređeno koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjere znanja i sposobnosti(testiranje)