Učenici su dužni predati završni rad (prihvaćen od mentora) u Tajništvu škole u petak
  24. 01. 2020. u vremenu od 10:00 sati do 14:00 sati.

 

Termini obrane završnog rada bit će objavljeni naknadno.

 

Erasmus+ projekt

Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost
(Mobility for experience and excellence training)
Projektni broj: 2019-1-HR01-KA102-060578

Raspored jezičnih priprema

U privitku se nalazi raspored jezičnih priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost.

 

Prilog:

Raspored jezičnih priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost(.docx)

Raspored jezičnih priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost(.pdf)

 

Erasmus+ projekt

Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost
(Mobility for experience and excellence training)
Projektni broj: 2019-1-HR01-KA102-060578

Raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema

U privitku se nalazi raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost.

 

Prilog:

Raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost (.docx) 

Raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost (.pdf)