Dana 14. ožujka 2019. održana je godišnja konferencija Međunarodnog konzorcija SkillMe u Kopru. Na konferenciji je Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik postala i službeno članica Međunarodnog konzorcija SkillMeEU, mreže strukovnih u okviru Alpe-Adria regije u području strojarstva, elektrotehnike, mehatronike i servisa automobila, čime će osigurati nastup na međunarodnim natjecanjima i konferencijama u zemljama suosnivačima mreže: Austrija, Italija, Slovenija i Hrvatska.

OBAVIJEST


ZAVRŠNI RAD
-ljetni rok-

 

Učenici završnih razreda dužni su prijaviti obranu završnog rada u Tajništvu škole
26. i 27. 03. 2019. u vremenu od 9:00 sati do 13:00 sati.

 

Termini obrane završnog rada bit će objavljeni naknadno.

Učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte (3B i 3D) mogu 14 i 15.veljače 2019. godine prijaviti pomoćnički ispit i to u vremenu od 9.00 do 12.00 sati obavezno sa preslikom svjedodžbe o završnom radu.

Pisani dio pomoćničkog ispita, održat će se dana 11.ožujka 2019.godine u 9,00 sati.

O vremenu održavanja usmenog ispita učenici će biti obaviješteni naknadno.

 Prilog:

POMOĆNIČKI ISPIT ZIMSKI ROK (15.2.-15.3.2019.)(docx)