Učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte (3B i 3D) mogu 13 i 14.veljače 2020. godine prijaviti pomoćnički ispit i to u vremenu od 14.00 do 17.00 sati obavezno sa preslikom
svjedodžbe o završnom radu.

Pisani dio pomoćničkog ispita, održat će se dana 10.ožujka 2020.godine u 14,00 sati.

O vremenu održavanja usmenog ispita učenici će biti obaviješteni naknadno.

- Obrana završnog rada će se održati:

- TROGODIŠNJA STRUKOVNA ZANIMANJA

u srijedu 5.veljače 2020. za:

- vodoinstalater u 8,50 (praktikum
vodoinstalacije)

- ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

u srijedu 5.veljače 2020. za:

- arhitektonske tehničare u 14,00 (učionica 14)

 

Erasmus+ projekt

Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost
(Mobility for experience and excellence training)
Projektni broj: 2019-1-HR01-KA102-060578

Raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema

U privitku se nalazi raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost.

 

Prilog:

Raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost (.docx) 

Raspored stručnih, pedagoških i kulturoloških priprema za učenike koji sudjeluju u Erasmus+ projektu Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost (.pdf)

Učenici su dužni predati završni rad (prihvaćen od mentora) u Tajništvu škole u petak
  24. 01. 2020. u vremenu od 10:00 sati do 14:00 sati.

 

Termini obrane završnog rada bit će objavljeni naknadno.