• sposbnost likovnog izražavanja

  • znanje i vještina izrade arhitetonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada

  • poznavanje stambenih zgrada i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje

  • poznavanje povijesti umjetnosti i arhitekture

  • tehnička suradnja i razradi nacrta na računalu i izradi tehničke dokumentacije

  • suradnja u izradi troškovnika

  • suradnja u vođenju gradilišta i gradilišne dokumentacije

  • samostalno vođenje gradilišta manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji