Graditeljstvo je jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti utkana u povijest civilizacije i s njom je u stalnoj međuovisnosti. Današnja civilizacija nezamisliva je bez cesta, željeznica, mostova, vodovoda, hidrocentrala, aerodroma. Veliko sudjelovanje ljudskog umijeća i rada u procesu građenja i danas je značajka graditeljstva. Arhitektonski tehničar radi u projektnim biroima kao suradnik ovlaštenih projektanata na poslovima razrade i pripremanja projektne dokumentacije, u građevnim poduzećima na poslovima kalkulacija ili izgradnje objekata visokogradnje (zgrade najrazličitijih namjena). Pored toga može se uposliti u organima uprave nadležnim za urbanizam, stambene i komunalne poslove, u većim poduzećima na poslovima održavanja objekata. Mogu osnovati i voditi vlastitu graditeljsku firmu. Nastavak obrazovanja moguć je na srodnim fakultetima.